ARATÓOVÁ, Patrícia

ARATÓOVÁ, Patrícia

* 16. 5. 1971 Bratislava

Mgr. Patrícia Aratóova-Gallová, poetka. Narodila sa 16. 5. 1971 v Bratislave.

Debutovala zbierkou Piaty element (2008) vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

Piaty element (2008)