ARATÓOVÁ, Patrícia

ARATÓOVÁ, Patrícia

[* 16. 5. 1971 Bratislava]

Mgr. Patrícia Aratóova-Gallová, poetka, narodila sa 16. mája 1971 v Bratislave.

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2007). Je členkou Spolku slovenských spisovateľov.

Debutovala zbierkou piaty element (2008).

DIELO

Poézia

  • Piaty element. Bratislava:  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Internet

  • Gallo a Aratóová-Gallová: Pozvánka na autorské čítanie kníh od Igora Galla a Patricie Aratóovej-Gallovej [online]. In: Humanisti.sk. [Citované: 1. 2. 2015] Dostupné z internetu: TU.