Najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku

Spolok slovenských spisovateľov

Laurinská 2,
815 84 Bratislava 1
Tel.: 02/5441 8670
spolspis@stonline.sk

ARATÓOVÁ, Patrícia

ARATÓOVÁ, Patrícia

* 16. 5. 1971 Bratislava

Mgr. Patrícia Aratóova-Gallová, poetka. Narodila sa 16. 5. 1971 v Bratislave.

Debutovala zbierkou Piaty element (2008) vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

DIELO

Poézia

Piaty element (2008)

Elekronický formulár alebo anketový lístok vo wordovom súbore sa otvorí po kliknutí sem:

Čitateľský prieskum
o Literárnom týždenníku