Najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku

Spolok slovenských spisovateľov

Laurinská 2
Bratislava 1
815 84


www.spolokspisovatelov.sk
Tel.: 02/5441 8670


spolspis@stonline.sk

ARATOOVÁ, Patrícia

ARATOOVÁ, Patrícia