Najstaršie spisovateľské združenie na Slovensku

Kontakt

Spolok slovenských spisovateľov
Laurinská 2
815 84 Bratislava 1Tel.: 02/5441 8670

http://spolok-slovenskych-spisovatelov.webnode.sk/

spolspis@stonline.sk

Elekronický formulár alebo anketový lístok vo wordovom súbore sa otvorí po kliknutí sem:

Čitateľský prieskum
o Literárnom týždenníku

ARATOOVÁ, Patrícia

ARATOOVÁ, Patrícia